I waited patiently for the Lord and He
    inclined unto me, and heard my cry
    Psalm 40:1

Ek het my Here lank verwag, en Hy het Hom na
my toe neergebuig en my hulpgeroep gehoor
Psalm 40:1
Christian Business to Business Member Log-in   


 Go to Women's World Day of Prayer

JOIN NOW !
Closed (password protected)
Christian Business to Business websiteChristians businesses from all over the world are
welcome to join SA Christian Business Interaction
where Business to Business action takes place.

ONLY R150.00 (US$25.00) PER YEAR !

We have received various requests to provide a Christian "Business to Business" on-line facility for Christians all over the world.

This facility has now been made available to Christian Businesses. Categories will be added as businesses join us.

The list includes the name of the business, phone number, e-mail address and contact person's name.

As soon as the number of businesses warrants it, we will set up a Forum where businesses will have the opportunity to place information about their products and have open discussions. E-Commerce facility is also in being considered.

It is protected by a password which will change periodically.

A small annual fee of only R150.00 (US$25.00) to help cover development and maintenance costs will be charged for joining.

For your joining fee you will get:
 • Entrance to closed Christian Business to Business website;
 • The opportunity to advertise your products and services;
 • Free short (A5 size) text webpage about your business;
 • Opportunity to do business with other Christians 24 hours a day.

  INTERESTED ?


  READY TO ENTER?

    To Top of Page
Verskeie mense het ons gevra om 'n fasiliteit te skep waarin Christene, van ooral in die wêreld, met mekaar besigheid op die Internet kan doen.

Die bogenoemde fasilitiet is nou beskikbaar gestel. Kategorië sal bygevoeg word soos besighede by ons aansluit.

Die lys sluit in die naam van die besigheid, foon nommer, faks nommer, e-pos adres en kontak persoon se naam.

Sodra die getal besighede dit regverdig, sal ons ook 'n Forum opstel waar maatskappye die geleentheid sal het om oor hulle produkte te laat weet, vrae stel en met mekaar openlik te gesels. "E-Commerce" fasiliteit word ook tans oorweeg.

Dit is beperk deur 'n wagwoord wat van tyd tot tyd sal verander.
Om aan te sluit is daar 'n klein fooi van net R150.00 per jaar om ontwikkelinds en instandhouding kostes te dek.

Vir u R150.00 sal u kry:
 • Toegang na die Christen Besigheid tot Besigheid beslote webwerf;
 • Geleentheid om u produkte en dienste te adverteer op die webwerf;
 • Gratis kort (A5) teks bladsy met u maatskappy se inligting;
 • Geleentheid om met ander Christene besighede te doen 24 uur per dag;


  STEL U BELANG ?

  GEREED OM IN TE GAAN?
©Copyright: SA CHRISTIAN