I waited patiently for the Lord and He
    inclined unto me, and heard my cry
    Psalm 40:1

Ek het my Here lank verwag, en Hy het Hom na
my toe neergebuig en my hulpgeroep gehoor
Psalm 40:1
  INTERNET SERVICES
INTERNET DIENSTEThese are the Internet Services we provide
Hierdie is die Internet Dienste dat ons lewer

©Copyright: SA CHRISTIAN