General Topics / Algemene Temas

 
    In the day of my trouble I will call
    upon thee, for thou wilt answer me
    Psalm 86:7

In die dag van my benoudheid
roep ek U aan, want U verhoor my
Psalm 86:7
.       To Top of Page


MARNA'S THOUGHT OF THE DAY
MARNA SE GEDAGTE VAN DIE DAG"Vreugde lê in die wete dat God my liefhet. Hy weet wie ek is en waarheen ek op pad is ..... my toekoms is verseker omdat ek my vertroue in Hom stel".

Skrywer : Anoniem
"As 'n mens al die ondankbares op die wêreld sou veroordeel, aan wie sou jy dan nog kon vergifnis skenk?"

Skrywer : Jean de la Fontaine
LET GO AND LET GOD
As children bring their broken toys with tears for us to mend, I brought my broken dreams to God, because He is my friend. But then instead of leaving Him in peace to work alone, I hung around and tried to help with ways that were my own. At last, I snatched them back and cried : "How can You be so slow ?" "My child" He said, "What could I do ? " "You never did let go."

Writer : Unknown

.
©Copyright: SA CHRISTIAN